Ravnopravni i bez diskriminacije-radovi djece

Tokom realizacije projekta "Ravnopravni i bez diskriminacije" u Tuzima je organizovan događaj koji je za cilj imao promovisanje prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju. Učešće u programu su imali i djeca sa smetnjama u razvoju i baš zbog toga je ovaj događaj poseban za sve koji smo učestvovali u realizaciji. Događaj su organizovali NVU "Djeca Crne Gore" u partnerstvu sa Opštinom Tuzi, TO Tuzi, OŠ "Mahmut Lekić" i Arigatou International. 

Projekat "Ravnopravni i bez diskriminacije" finansijski podržava Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore.