Radionice za roditelje i djecu-medijska pismenost i informisanos

09. juna 2022. godine u prostorijama NVU "Djeca Crne Gore" organizovane su dvije radionice za roditelje i djecu na temu medijska pismenost i informisanost.

Cilj radionica je bio upoznati se sa tim šta je medijska pismenost kod djece i koji su izazovi sa kojima se roditelji suočavaju kad njihova djeca koriste tehniku za koju baš i ne dobijamo upustva kako je najbolje koristiti. 
Šta su prednosti, a šta mane interneta, i kako učestvovati u biranju sadržaja prilagođenoj djeci su bila neka od pitanja i odgovora do kojih smo došli u razgovoru sa roditeljima djece članova udruženja Djeca Crne Gore.  
S druge strane, djeca su crtala i razgovarala na temu medijske pismenosti i informisanosti gdje je uočeno da se sa ovom temom generalno jako malo bavimo. 

Aktivnost je realizovana u sklopu projekta "It's Mil time" u organizaciji Udruženje CROA iz Bosne i Hercegovine uz podršku UNESCO-a i Evropske unije.
SEE Youth Newsroom 
#TrustInMediaSEE