Posjeta vjerskim objektima u sklopu projekta Pokreni promjenu

29. novembra 2019.godine, u sklopu projekta "Pokreni promjenu" realizovana je jednodnevna posjeta u tri vjerska objekta u Crnoj Gori. Posjetu smo krenuli sa Manastirom na Cetinje, da bi posle toga nastavili sa posjetom katoličkoj crkvi na Koniku i Medresi i xhamiji u Milješu. Učesnici ovog izleta su bili grupa od 48 učenika i 4 nastavnika iz 2 osnovne škole (OS "Vlado Milić" i OS "Branko Božović") i dvije Gimnazije (Gimnazija "Slobodan Škerović" i Medresa "Mehmed Fatih"). Tokom ove posjete učenici su imali priliku da se upoznaju sa istorijom, običajima i kulturnim nasleđem tri vjeroispovjesti u Crnoj Gori. Ovakva posjeta nam je bila jako značajna jer su se djeca i mladi družili, i učili jedni od drugih, a prije svega su naučili koliko je bitno da se međusobno poštujemo i da poštujemo različitosti, a sve to vodi ka boljem međusobnom prihvatanju. 

Aktivnost posjete vjerskim objektima smo realizovali u saradnji i uz podršku Turističke organizacije Tuzi, a sami projekat podržava Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u Crnoj Gori. 

Glavni cilje projekta je: Podupiranje i jačanje temelja uzajamnih odnosa između različitih društava i različitih većinskih ili manjinskih kulturoloških grupa. 


Posjeti vjerskim institucijama su prethodile i druge aktivnosti sa nastavnicima i učenicima u ove 4 škole.