Organizovanje okruglog stola "Podrška i promovisanje prava djece

U sklopu projekta Monitoring i promovisanje prava djece i mladih sa invaliditetom bez diskriminacije, 18.12.2019.godine organizovan je Okrugli sto "Podrška i promovisanje prava djece i mladih sa invaliditetom". Na okruglom stolu su predstavljeni rezultati projekta kao i rezultati istraživanja sa terena a koji su dali uvid u stanje poštovanja prava djece i mladih sa invaliditetom kroz izjave roditelja i same djece koja su učestvovali na fokus grupama. Ukupno je realizovano 7 fokus grupa sa roditeljima i 7 fokus grupa sa djecom i mladima. 

Okrugli sto je okupio predstavnike Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore, Udruženja roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju, predstavnike institucija, Zavoda za školstvo i škola, kao i roditelja djece sa smetnjama u razvoju.