Forum teatar u školama

Da se malo prisjetimo kakve sjajne stvari se realizuju u školama koje su bile uključene u projekat "Interkulturalnost u obrazovanju".
Nakon obuke u početku februara 2021.godine, nastavnici iz 4 škole koje su bile uključene u projekat su razvili radionice sa učenicima kroz upotrebu interaktivnih metoda rada u cilju razvijanja kritičkog mišljenja, tolerancije, dijaloga kod učenika i izražavanja putem forum teatra.
Organizovano je ukupno 19 radionica i realizovano je 9 predstava sa 41 učenika koji su glumili i više od 180 učenika koji su prisustvovali predstavama i uključili se kroz forum.

Škole koje su organizovale aktivnosti su: Gimnazija "Slobodan Škerović" Podgorica, Medresa "Mehmed Fatih" Tuzi, Prva Gomnazija Sarajevo i Gimnazija SSST iz Sarajeva.
Cilj projekta „Interkulturalnost u obrazovanju“ je izgradnja kapaciteta mladih i razvijanje interkulturalnih vještina koji doprinose duhu solidarnosti i saradnje među mladima Crne Gore i Bosne i Hercegovine, u obrazovnom sistemu.

Projekat se realizuje u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).